fazan zec patka jarebica divlja guska
divlja macka
jazavac
kuna
prepelica
golub grivnas

Izrada pojila

Pojila


Izradom pojila i redovnim iznošenjem vode, odnosno njihovim dopunjavanjem pokušavamo da u delovima lovišta koja su oskudna vodom, ili im ista nije dostupna obezbedimo vodu naročito u letnjem periodu . Za vreme sušnog perioda, juni, juli, avgust kada ima i malih fazančića voda je bitna kako pilićima tako odaslim jedinkama.
Pojila su obično dužine 1- 1,2m i širine oko 60cm. Dubine najčešće oko 15cm. Svojom zapreminom zahvataju oko 1oo-tinak litara vode, ta količina može potrajati i do 2 meseca. Pojila se rade u skrivenim mestima često u gustim medjama i pored puteva radi lakšeg održavanja odnosno dopunjavanja vodom. Skrivaju se u gustiše tj hladovinu zbog zagrevanja, kao i zbog namernih oštećenja prolaznika.
Korito je od betona obezbedjeno folijom radi sigurnijeg držanja vode. Ivice su zakošene, kako zbog lakše izrde tako zbog prilaska jako malih fazana tj pilića. Površina je i hrapava pa obezbeđuje siguran prilaz malima.
Prednosti su kao što je rečeno da obezbeđuju vodu u kritičnom periodu, pošto su betonska samim tim su i trajna, kosine i hrapavost obezbeđuju siguran prilaz mladima, i nisu interesantna za krađu kao plastična i metalna. Nakon letnjih pljuskova sama se napune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fazan zec patka jarebica divlja guska
divlja macka
jazavac
kuna
prepelica
golub grivnas
divlja svinja srndac lisica sakal